Mieke Brekelmans

M.A.C.J. (Mieke) Brekelmans MMI (Tilburg, 1959) begon haar carrière in 1978 in de gezondheidszorg binnen de Reinier van Arkelgroep,  sector psychiatrie, te Vught. Als snel werd zij manager en gaf zo 10 jaar leiding aan een afdeling voor klinische psychotherapie en vervolgens aan een eenheid van vier woonafdelingen. Daarnaast was zij actief in verschillende organisatiebrede commissies.

In 1998 maakte zij als manager de overstap naar de Vlasborch. Tegenwoordig onderdeel van Koninklijke Visio maar op dat moment een kleine stichting met vijf locaties in twee sectoren: Verpleging & Verzorging en Gehandicapten.

Tijdens haar Studie Master of Arts Management and Innovation ontwikkelde zij de De Vlasborchmethode waar zij op afstudeerde. Deze methode realiseert een woon- en werkomgeving waarin je uitgenodigd wordt om te leren en te ontwikkelen en die ervoor zorgt dat alle betrokkenen: bewoners, deelnemers dagverzorging, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en de leidinggevenden een positie hebben in en bijdragen aan de beleidsontwikkeling binnen de Vlasborch.

Vanaf 2001 werkte zij naast haar werk bij de Vlasborch als organisatieadviseur  en managementondersteuner om zich daar in 2008 volledig op te richten.

Naast opdrachten in verschillende sectoren werd zij mede initiatiefnemer en vervolgens projectleider van een vernieuwende vorm voor wonen voor vijftigplussers met de leefstijl Kunst en Cultuur. Opnieuw ontwikkelde zij een  vernieuwend concept waardoor ouderen ongeacht leeftijd en beperking met hun werk en passie bezig kunnen blijven gesteund door huisvesting en een sociale omgeving de daar bij past.

Zij gaf van 2008 tot 2017 leiding aan de ontwikkeling en de krachtenbundeling in een netwerk tussen burgers, organisaties en overheden waarbinnen Mariëngaarde te Tilburg gerealiseerd werd en waarna de bewoners zoals beoogd zelfstandig hun weg vervolgde.